Služby v oblasti správy bytových domů v Poděbradech a okolí. 

Hlídání revizí pro bytové domy a SVJ

Hlídání revizí dle dohody

V zákonem stanovené lhůtě pro vás zařídíme veškeré revize dle aktuální legislativy povinné pro váš bytový dům. K zajištění revizí využíváme revizní techniky ověřené dlouholetou praxí a spoluprací s SBD.

Pomoc při řešení havárií SBD Bohemia Poděbrady

Pomoc při řešení havárií

V případě havárie náš technický úsek zařídí její odstranění v co nejkratší možné době. SBD spolupracuje s odborníky s dlouholetou praxí a zkušenostmi.

Poradenství pro SVJ - SBD Bohemia Poděbrady

Poradenství pro SVJ

Poradíme vám s veškerou právní, administrativní a technickou agendou v rámci správy bytového domu. V bytových domech, kde SVJ teprve vzniká, vás provedeme celým procesem od vytvoření stanov SVJ na míru, přes uspořádání ustavující schůze až po zápis SVJ do obchodního rejstříku.

Služba vhodná i pro nově vznikající SVJ

Řešení pojistných událostí - SBD Bohemia Poděbrady

Řešení pojistných událostí

V případě vzniku pojistné události za vás s pojišťovnou vyřídíme veškerou administrativu s tím spojenou. Připojením k naší rámcové pojistné smlouvě rovněž můžete využít nadstandartních pojistných podmínek.

Možnost využití nadstandartních podmínek

Technická správa bytových domů Poděbrady

Technická správa bytového domu

Náš technický úsek pro vás zajistí veškerou technickou správu vašeho bytového domu. Do technické správy bytového domu spadá především zajištění drobných oprav a rekonstrukcí, posouzení technického stavu bytového domu, odstranění havárií, hlídání revizí, poradenství v případě rozsáhlých rekonstrukcí bytového domu.

Vedení účetnictví pro SVJ Poděbrady

Vedení účetnictví

Náš ekonomický úsek pro vás zajistí vedení účetnictví Vašeho SVJ, do této agendy spadá především vedení účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví, zadávání a kontrola plateb, mzdové účetnictví a vypracování účetní uzávěrky Vašeho SVJ.