Sazebník poplatků za úkony správy SBD Bohemia Poděbrady.

Poplatek na správu SBD – za 1 byt/měsíc

Druh poplatku-součástí měsíčního předpisu úhradcena Kč
Správní poplatek za byt - bez vyúčtování155 kč
Správní poplatek za byt + vyúčtování vody165 Kč
Správní poplatek za byt + vyúčtování topení/vody180 Kč
Správní poplatek pro SVJ dohodou dle rozsahu služeb

Základní členský vklad a Zápisné do SBD

Druh poplatkucena Kč + DPHKč bez DPHDPH
Základní členský vklad (bez DPH)500,00 Kč500,00 Kč0 Kč
Zápisné budoucího člena SBD500,00 Kč413,22 Kč86,78 Kč
ZČV a zápisné uhradí žadatel o členství dohromady1 000,00 Kč

Převod členských práv a povinností – družstevní byty

Druh poplatkucena Kč + DPHKč bez DPHDPH
byt 3+1, 4+1 a větší20 000,00 Kč16 528,93 Kč3 471,07 Kč
byt 2+1 a menší15 000,00 Kč12 396,69 Kč2 603,31 Kč
převod družstevní garáže2 000,00 Kč1 652,89 Kč347,11 Kč
podnájem první ohlášení - smlouva6 000,00 Kč4 958,68 Kč1 041,32 Kč
podnájem prodloužení - 1 x ročně1 200,00 Kč991,74 Kč208,26 Kč

Ostatní poplatky – administrativní úkony

Druh poplatkucena Kč + DPHKč bez DPHDPH
Prodej stanov SBD Bohemia Poděbrady30,00 Kč24,79 Kč5,21 Kč
Kopie energetického průkazu budovy - PENB150,00 Kč123,97 Kč26,03 Kč
Kopie plánků budovy, bytu100,00 Kč82,64 Kč17,36 Kč
Vydání potvrzení o bezdlužnosti120,00 Kč99,17 Kč20,83 Kč
Vyhotovení duplikátu nájemní smlouvy - družstevní byty150,00 Kč123,97 Kč26,03 Kč
Vyhotovení duplikátu prohlášení vlastníka200,00 Kč165,29 Kč34,71 Kč
Poplatek za potvrzení pro Cizineckou policii300,00 Kč247,93 Kč52,07 Kč
Zpracování podkladů pro úvěr - SVJ1 000,00 Kč826,45 Kč173,55 Kč
Vystavení potvrzení o příjmu pro vlastníka25,00 Kč20,66 Kč4,34 Kč
Poplatek za rozdělení výpočtu vyúčtování na vlastní žádost - podnájem200,00 Kč165,29 Kč34,71 Kč
Dohledávání dokladů v archivu - 200,-Kč/započ.hod200,00 Kč165,29 Kč34,71 Kč
Poplatek za nadstandartní admin.úkony 100,-Kč/započ.hod100,00 Kč82,64 Kč17,36 Kč
Kopie 1-10 stránek dokladu, nebo  tisk stránek z PC - za stránku4,00 Kč3,31 Kč0,69 Kč
Kopie nad 11 a více listů, nebo tisk z PC2,00 Kč1,65 Kč0,35 Kč
Poplatek za vystavení potvrzení na vlastní žádost120,00 Kč99,17 Kč20,83 Kč
Poplatek za opakované neumožnění odečtu500,00 Kč413,22 Kč86,78 Kč
Poplatky - agenda SVj
Zajištění podkladů pro založení SVJ a jeho následný zápis3 630,00 Kč3 000,00 Kč630,00 Kč
Zajištění změny SVJ zapisované do rejstříku SVJ1 500,00 Kč1 239,67 Kč260,33 Kč
Správa datové schránky SVJ / měsíc100 Kč82,64 Kč17,36 Kč